Podmínky přístupu k neveřejné části webových stránek

Zadáním přihlašovacích údajů na přístupové stránce do neveřejné části webu a kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“ stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami a pravidly uvedenými níže a že jsem jim plně porozuměl a budu se jimi řídit.

Podmínky a pravidla:

  1. Informace dostupné v této části webu nejsou veřejné a mohou být využity pouze a výhradně pro činnosti, potřeby a výstupy Centrálního řídícího týmu COVID-19;
  2. Informace dostupné v této části webu nebudou sdělovány žádné další osobě kromě těch uvedených v bodě 1;
  3. Informace dostupné v této části webu nebudou zveřejnovány ani nijak veřejně prezentovány;
  4. Přihlašovací údaje uživatele k tomuto webu musí být uchovávány v bezpečí, a nesmí být vyzrazeny nebo předány jiné osobě, ani nesmí být s další osobou sdíleny;
  5. Je zakázáno zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek nebo je jinak zneužívat;
  6. Beru na vědomí a souhlasím, že veškeré mé prováděné činnosti v této části webu mohou být provozovatelem či správcem webu monitorovány a vyhodnocovány z důvodu zajištění bezpečnosti těchto webových stránek a ochrany informací v nich uvedených;
  7. Při zjištění, že webové stránky zjevně vykazují vadné chování a umožňují mi vykonávat činnosti, které nejsou jejím primárním účelem, mám povinnost okamžitě ukončit všechny své činnosti a problém nahlásit emailem na adresu: bezpecnost@nakit.cz
  8. Pokud zjistím jakékoliv porušení výše uvedených podmínek mám povinnost toto hlásit emailem na adresu: bezpecnost@nakit.cz.
  9. Cookies na webovských stránkách chk.nakit.cz nesbírají žádné informace o uživatelích a jejich chování. Provozovatel ani správce stránek neprovádí žádné analýzy ve vztahu k jejich využívání nebo chování uživatelů prostřednictvím cookies.

Zpět na přihlášení